Täältä löydät ajankohtaista tietoa edunvalvonta-asioista.

Omaa työsuhdettasi koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai pääluottamusmieheen.

Luottamusmies edustaa työpaikoilla ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. OAJ:n jäsenenä saat apua oman työpaikkasi luottamusmieheltä, joka valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimusten ja lakien noudattamista työpaikoilla.

Luottamusmies välittää tietoa ja huolehtii siitä, että työntekijät saavat tarvitsemansa tuen työelämän muutos- ja ongelmatilanteissa. Yleensä ongelmat ratkeavat yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Luottamusmies auttaa sinua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • työaika ja palkkaus
  • palvelussuhteen ehdot
  • virkavapaat
  • määräaikaisuudet
  • varoitukset, irtisanomiset ja lomautukset.
Jokilaakso Jounipääluottamusmies JUKO
Laitila Minnavarapääluottamusmies, lukio
Väyrynen Pekkaluottamusmies, pohjoinen koulupiiri
Tuominen Katiluottamusmies, eteläinen koulupiiri
Haapala Riittaluottamusmies, varhaiskasvatus