OVTESin paikallinen järjestelyerä 

Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa maksetaan 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä ja ammatillisissa oppilaitoksissa 0,4 prosentin järjestelyerä. 

OVTES:n järjestelyerä 1.4.2021

A) Yleissivistävä opetus

Perusopetus

Yksimielisenä neuvottelutuloksena päätettiin esittää, että perusopetuksen järjestelyerä jaetaan tva-järjestelmän perusosaan tasan kaikille sen piirissä oleville, palvelussuhteen osa-aikaisuus huomioiden.

Lukio 

Yksimielisenä neuvottelutuloksena päätettiin esittää, että lukion järjestelyerä jaetaan tasasuuruisina palkantarkistuksina lukion opetushenkilöstölle palvelussuhteen osa-aikaisuus huomioiden.

Vapaa sivistystyö

Korotuksissa painotettiin esimiestyötä, joten rehtorit saivat suuremmat korotukset. Lopput summasta jaettiin tasan vakansseille.


B) KVTES:n liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät

Korotuksissa painotettiin erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä päiväkotien johtajia.

Muutoksia tehtiin varhaiskasvatuksen erityisopettajien TVA-kriteereihin.

Neuvottelupöytäkirjaan merkittiin myös pääluottamusmiehen vaatimus varhaiskasvatuksen opettajien TVA-järjestelmän uudistamisesta. Sivistysjohtajan mukaan työlle luonteva ajankohta onvarhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirryttyä OVTES:en 1.9.-21. Tämän jälkeen on syytä tarkastella tämän liitteen TVA-järjestelmää osana OVTES:sta.


Jäsenenä vaikutat erien kohdentamiseen

Paikallisten järjestelyerien käyttämisestä neuvottelevat työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Neuvotteluissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä. Tällöin järjestelyerä kohdistetaan työnantajan valinnan mukaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Jäsenet voivat esittää omia ehdotuksia järjestelyerien kohdentamisesta paikallisyhdistykselleen esimerkiksi yhdysopettajien tai hallituksen jäsenten sekä luottamusmiesten välityksellä. Erien kohdentaminen tapahtuu kokonaan paikallisesti.

Yleiskorotus 1.4.2021 on yleissivistävillä opettajilla 0,72 %, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 0,75 % ja ammatillisessa koulutuksessa 0,99 %. Samaan aikaan tulee voimaan paikallisesti sovittava 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä. Ammatillisten osalta tämä erä on 0,4 %.