Työsuojeluvaltuutettu auttaa

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä työnantajalle ja työsuojeluviranomaisille. Hän perehtyy työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin tekijöihin, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien työpaikan työntekijöiden edustaja. Jos työpaikallasi on työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyviä ongelmia, kannattaa kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Työsuojeluvaltuutettu auttaa sinua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
  • työturvallisuus
  • kuormittuminen
  • työterveyshuollon toimivuus.

Valkeakosken kaupungin opetushenkilöstön päätoiminen työsuojeluvaltuutettu on Timo Villberg.